ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อบจ.ลำพูน เร่งพัฒนาด้านการศึกษา มอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online


อบจ.ลำพูน เร่งพัฒนาด้านการศึกษา มอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน โดยมีนายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนก็จะสามารถนำ User และPassword ที่ได้รับการจัดสรร สามารถนำไปใช้เรียน ทบทวนความรู้ และทำข้อสอบได้ ผ่าน URL http://lamphun.thaischoolonline.com/


 
เขียนข่าวโดย นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการประชาสัมพันธ์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ร้านค้าที่รับบัตรประชารัฐ

"สรุปแนวทางเพื่อการพัฒนาลำไยสู่ความยั่งยืน"

"สรุปแนวทางเพื่อการพัฒนาลำไยสู่ความยั่งยืน"
สวท.ลำพูน สานต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี 55 จัดเสวนา "ลำพูนคือลำไย ลำไยคือลำพูน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภาครัฐและเกษตรกรฟันธงเสียงเดียวกัน แนวทางสู่ความยั่งยืนคือการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติทุกจังหวัด ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา กำหนดรับบัตรฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียนฯ มาติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้  การรับบัตรฯ หากไม่สะดวกไปรับด้วยตัวเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทนได้  โดยผู้รับบัตรแทนต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่   พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้ ใบมอบฉันทะ   ที่ระบุชื่อผู้มอบฯ,ผู้รับมอบฯ   พร้อมลงนามทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ สำเนาบัตรประชาชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนา ทั้งของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ  

คำแนะนำ : ผู้รับบัตรควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบนหน้าบัตรที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ ทั้ง รูปถ่าย  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด  ว่าถูกต้องก่อนลงนามรับบัตร  หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ  แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip…