อบจ.ลำพูน เร่งพัฒนาด้านการศึกษา มอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online


อบจ.ลำพูน เร่งพัฒนาด้านการศึกษา มอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ด้าน ICT หรือ School Online ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน โดยมีนายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนก็จะสามารถนำ User และPassword ที่ได้รับการจัดสรร สามารถนำไปใช้เรียน ทบทวนความรู้ และทำข้อสอบได้ ผ่าน URL http://lamphun.thaischoolonline.com/


 
เขียนข่าวโดย นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการประชาสัมพันธ์

บทความที่ได้รับความนิยม